<![CDATA[BRIC Bio일정]]> https://www.ibric.org/ ko BRIC 2020-04-05 15:11:18 241430 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[한국줄기세포학회 연례학술대회]]>(<![CDATA[2020.08.13]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241430 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241430 Fri, 03 Apr 2020 17:30:32 +0900 241420 (<![CDATA[연구비]]>)<![CDATA[한국기초과학지원연구원 2020년도 주요사업 위탁과제(신규) 선정계획 공고]]>(<![CDATA[2020.04.17]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241420 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241420 Fri, 03 Apr 2020 17:17:36 +0900 241410 (<![CDATA[연구비]]>)<![CDATA[2020년도 의료데이터 보호·활용 기술개발사업 신규지원 대상과제 공고]]>(<![CDATA[2020.05.14]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241410 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241410 Fri, 03 Apr 2020 10:38:43 +0900 241409 (<![CDATA[연구비]]>)<![CDATA[2020년도 기초연구사업 위탁연구과제 공모]]>(<![CDATA[2020.04.14]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241409 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241409 Thu, 02 Apr 2020 17:04:50 +0900 241408 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[International Union of Microbiological Societies Congresses (IUMS 2020)]]>(<![CDATA[2020.10.12]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241408 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241408 Thu, 02 Apr 2020 15:08:58 +0900 241407 (<![CDATA[공고]]>)<![CDATA[2020 페임랩(FameLab) 코리아 참가자 모집]]>(<![CDATA[2020.04.06]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241407 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241407 Thu, 02 Apr 2020 14:45:25 +0900 241406 (<![CDATA[공고]]>)<![CDATA[2020 LMO 안전관리 콘텐츠·아이디어 공모전 안내]]>(<![CDATA[2020.06.30]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241406 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241406 Thu, 02 Apr 2020 14:33:14 +0900 241405 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[2020 여성과학자 (KWSE-KWiSE) Webinar]]>(<![CDATA[2020.04.22]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241405 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241405 Thu, 02 Apr 2020 14:16:52 +0900 241404 (<![CDATA[공고]]>)<![CDATA[2020년 연구실 안전 콘텐츠 공모전 공고]]>(<![CDATA[2020.04.20]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241404 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241404 Thu, 02 Apr 2020 13:51:57 +0900 241403 (<![CDATA[교육일정]]>)<![CDATA[[INU 혁신인력개발센터] 4/23~4/24 『바이오의약품 GMP 실무』 국비전액지원 재직자 무료 교육(중소·중견 기업)]]>(<![CDATA[2020.04.23]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241403 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241403 Thu, 02 Apr 2020 13:26:11 +0900 241402 (<![CDATA[교육일정]]>)<![CDATA[[INU 혁신인력개발센터] 4/21~4/22 『화장품 처방 연구개발』 국비전액지원 재직자 무료 교육(중소·중견 기업)]]>(<![CDATA[2020.04.21]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241402 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241402 Thu, 02 Apr 2020 13:23:27 +0900 241392 (<![CDATA[공고]]>)<![CDATA[2020년 LMO 연구기관(시설) 찾아가는 컨설팅 사업 공고]]>(<![CDATA[2020.10.30]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241392 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241392 Thu, 02 Apr 2020 10:35:40 +0900 241372 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[International Conference KSMCB 2020]]>(<![CDATA[2020.10.05]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241372 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241372 Wed, 01 Apr 2020 10:48:24 +0900 241362 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[Human Genome Meeting 2020]]>(<![CDATA[2020.04.05]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241362 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241362 Wed, 01 Apr 2020 09:31:28 +0900 241356 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[나노코리아 2020 제18회 국제나노기술 심포지엄]]>(<![CDATA[2020.07.01]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241356 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241356 Tue, 31 Mar 2020 17:22:38 +0900 241355 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[IASGO & KSGC Joint Symposium 2020]]>(<![CDATA[2020.08.21]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241355 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241355 Tue, 31 Mar 2020 16:45:01 +0900 241354 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[한국간담췌외과학회 국제학술대회]]>(<![CDATA[2020.07.27]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241354 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241354 Tue, 31 Mar 2020 16:40:18 +0900 241353 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[제 8회 서울국제내분비계학술대회 및 제 17회 아시아-오세아니아 내분비학술대회]]>(<![CDATA[2020.10.28]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241353 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241353 Tue, 31 Mar 2020 16:35:41 +0900 241352 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[The 21st International Vascular Biology Meeting (약칭: IVBM 2020)]]>(<![CDATA[2020.09.09]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241352 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241352 Tue, 31 Mar 2020 16:31:21 +0900 241345 (<![CDATA[교육일정]]>)<![CDATA[2020 지식재산(IP-R&D) 전략전문가 과정 교육생 모집]]>(<![CDATA[2020.05.13]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241345 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241345 Tue, 31 Mar 2020 12:02:18 +0900 241344 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[(사)한국응용생명화학회 국제학술대회 및 제 109차 정기총회]]>(<![CDATA[2020.08.26]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241344 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241344 Tue, 31 Mar 2020 10:38:51 +0900 241343 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[제72회 대한약리학회 추계학술대회]]>(<![CDATA[2020.11.05]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241343 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241343 Tue, 31 Mar 2020 10:27:34 +0900 241342 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[[BRIC Webinar]The presenting symptoms of cancer and stage at diagnosis[Lancet Oncol.]]]>(<![CDATA[2020.04.20]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241342 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241342 Tue, 31 Mar 2020 10:00:05 +0900 241340 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[2020년도 제28차 기초의학학술대회]]>(<![CDATA[2020.07.03]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241340 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241340 Mon, 30 Mar 2020 17:34:32 +0900 241339 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[ASMRM & ICMRI 2020]]>(<![CDATA[2020.07.09]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241339 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241339 Mon, 30 Mar 2020 17:30:30 +0900 241336 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[제33차 대한뇌혈관외과학회 학술대회 및 총회]]>(<![CDATA[2020.07.17]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241336 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241336 Mon, 30 Mar 2020 16:53:15 +0900 241335 (<![CDATA[공고]]>)<![CDATA[제15회 생명의 신비상 공모 (가톨릭세포치료사업단 사무국)]]>(<![CDATA[2020.05.31]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241335 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241335 Mon, 30 Mar 2020 13:25:59 +0900 241315 (<![CDATA[공고]]>)<![CDATA[2020년 하반기 < 이달의 과학기술인상 > 선정 계획 공고]]>(<![CDATA[2020.04.27]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241315 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241315 Fri, 27 Mar 2020 16:01:52 +0900 241292 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[고려대, 국내 대학 최초 네이처 콘퍼런스 한국 유치 성공]]>(<![CDATA[2021.10.26]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241292 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241292 Fri, 27 Mar 2020 10:08:22 +0900 241274 (<![CDATA[공고]]>)<![CDATA[제19회 한국 로레알-유네스코 여성과학자상 신청 공고]]>(<![CDATA[2020.04.22]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241274 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241274 Thu, 26 Mar 2020 09:54:25 +0900 241273 (<![CDATA[연구비]]>)<![CDATA[「2020년 국립보건연구원 정책연구용역(국가 임균의 항생제 내성균 산출 전략 수립 및 시범운영)」 재공고 입찰 안내]]>(<![CDATA[2020.04.07]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241273 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241273 Thu, 26 Mar 2020 09:36:15 +0900 241272 (<![CDATA[연구비]]>)<![CDATA[2020년도 제2차 보건의료기술연구개발사업 신규지원 대상과제(한의융합 다빈도 난치성 질환 대응기술 개발-대규모 융합임상연구) 재공고]]>(<![CDATA[2020.04.07]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241272 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241272 Thu, 26 Mar 2020 09:28:38 +0900 241268 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[[BRIC Webinar]세포 형광 이미징 멀티플렉싱을 위한 초고속 사이클링[Angew. Chem.-Int. Edit.]]]>(<![CDATA[2020.04.14]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241268 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241268 Wed, 25 Mar 2020 14:15:39 +0900 241267 (<![CDATA[교육일정]]>)<![CDATA[[교육공지] 생물안전 2등급시설 생물안전관리(책임)자 온라인교육 변경 접수]]>(<![CDATA[2020.04.23]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241267 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241267 Wed, 25 Mar 2020 14:04:32 +0900 241264 (<![CDATA[공고]]>)<![CDATA[「2020년 공중보건장학제도 시범사업」 신청 공고문]]>(<![CDATA[2020.04.17]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241264 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241264 Wed, 25 Mar 2020 10:20:03 +0900 241263 (<![CDATA[연구비]]>)<![CDATA[2020년도 포스트게놈다부처유전체사업 신규과제 선정계획 공고]]>(<![CDATA[2020.04.27]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241263 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241263 Wed, 25 Mar 2020 09:41:36 +0900 241262 (<![CDATA[교육일정]]>)<![CDATA[[재직자무료교육] 분석기기(HPLC) 활용 품질검사 실습(4.9~4.10) / 화장품 제형제조 기술 실습(4.13~4.14)]]>(<![CDATA[2020.04.09]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241262 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241262 Wed, 25 Mar 2020 09:24:53 +0900 241252 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[[BRIC Webinar]새로운 염기서열 분석방법(BTSeq)을 이용한 hCoV-19 전장유전체 염기서열의 동정 [CELEMICS]]]>(<![CDATA[2020.04.10]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241252 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241252 Tue, 24 Mar 2020 16:28:26 +0900 241203 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[ISEV2020 ANNUAL MEETING]]>(<![CDATA[2020.05.20]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241203 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241203 Thu, 19 Mar 2020 18:02:32 +0900 241182 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[2020 대한진단검사의학회 국제학술대회(LMCE2020)]]>(<![CDATA[2020.09.23]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241182 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241182 Thu, 19 Mar 2020 09:51:27 +0900 241172 (<![CDATA[교육일정]]>)<![CDATA[[KCL컨소시엄] 단백질 특성분석 실습 교육생 모집 (재직자과정)]]>(<![CDATA[2020.04.23]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241172 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241172 Wed, 18 Mar 2020 11:56:15 +0900 241162 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[13차 대한종양내과학회학술대회 및 2020 국제학술대회 (KSMO 2020)]]>(<![CDATA[2020.09.03]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241162 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241162 Tue, 17 Mar 2020 16:49:55 +0900 241155 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[2020 한국바이오칩학회 춘계학술대회]]>(<![CDATA[2020.05.13]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241155 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241155 Mon, 16 Mar 2020 16:38:29 +0900 241152 (<![CDATA[연구비]]>)<![CDATA[2020년도 나노미래소재원천기술개발사업(선도형, 경쟁형) 신규과제 공고]]>(<![CDATA[2020.04.13]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241152 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241152 Mon, 16 Mar 2020 15:53:48 +0900 241082 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[2020 한국생물공학회 춘계학술발표대회 및 국제심포지엄]]>(<![CDATA[2020.06.24]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241082 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241082 Tue, 10 Mar 2020 15:14:55 +0900 241069 (<![CDATA[공고]]>)<![CDATA[「DTC 유전자검사서비스 인증제 시범사업」참여 기관 모집 정정 공고]]>(<![CDATA[2020.04.06]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241069 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241069 Tue, 10 Mar 2020 11:26:19 +0900 241067 (<![CDATA[연구비]]>)<![CDATA[2020년도 미래뇌융합기술개발사업 신규과제 공모]]>(<![CDATA[2020.04.17]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241067 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241067 Tue, 10 Mar 2020 11:18:22 +0900 241066 (<![CDATA[연구비]]>)<![CDATA[2020년도 차세대지능형반도체기술개발사업(소자) 신규과제 공고]]>(<![CDATA[2020.04.07]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241066 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241066 Tue, 10 Mar 2020 11:17:13 +0900 241062 (<![CDATA[연구비]]>)<![CDATA[2020년도 바이오헬스 투자인프라 연계형 R&D 사업 신규지원 대상과제 공고]]>(<![CDATA[2020.04.27]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241062 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241062 Tue, 10 Mar 2020 11:10:31 +0900 240997 (<![CDATA[교육일정]]>)<![CDATA[2020년도 단국대학교 의약바이오 취업캠프 안내]]>(<![CDATA[2020.07.01]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=240997 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=240997 Thu, 05 Mar 2020 15:46:37 +0900